TM-00

Čidlo teploty

Teplotní senzor S4H-TM-xx je vybaven interním čidlem a externím čidlem s kabelem délky 2m. Senzor může pracovat jako prosté měřidlo teploty, nebo jako termostat se dvěma nastavitelnými mezemi. Informace o teplotě obou čidel jsou ze senzoru odesílány na cloud prostřednictvím WiFi a domácího AP v intervalu 15min, 30min, 1hod, 2hod nebo 4 hod. V režimu termostat je odesílána notifikace o překročení resp. poklesu teploty pod nastavené meze mimo zvolený časový interval. Informace z cloudu jsou odesílány do vašeho Smartphonu, kde je můžete pomocí aplikace Smart4house zobrazit v číselném tvaru, nebo ve formě grafu. Ze Smartphonu je možno nastavovat a měnit způsob zobrazení, interval odesílání zpráv a meze pro hlídání teploty. Měřicí rozsah interního čidla je 0÷+50°C, externí čidlo měří v rozsahu -30÷+50°C.


TM-00, čidlo se standardní sondou: Napájení 2ks alkalických baterií LR6-size AA / USB micro 5VDC
Výrobce:SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 00 Kolín, ČR
Rozměry:90x103x21mm
Hmotnost senzoru:130g vč, baterií
Rozsah měření čidla:0°C ÷ +50°C
Externí sonda:-30°C ÷ +50°C
Přesnost měření:1,5% v rozsahu 0°C ÷ +40°C, 2,5% v rozsahu -30°C ÷ +50°C
Délka kabelu sondy:2 m
Napájení:Micro B USB - 5VDC / 2ks alkalických baterií LR6- size AA
Životnost baterií:dle četnosti odesílání zpráv
Komunikace:WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Přijímač/vysílač:WF-121
Dosah senzoru:cca 80m - bez překážek
Pracovní teplota:0°C až 50°C
Použití:určeno pouze pro vnitřní použití
Certifikace:CE
IC – Senzor obsahuje WiFi modul IC ID: 5123A-BGTWF121
FCC – Senzor obsahuje WiFi modul FCC ID: QOQWF121
Dle FCC by měla být vzdálenost osob od senzoru větší než 20cm

Senzory rodiny S4H používají pro přenos informací do vašeho smartphonu/tabletu síť internet, a další služby (APNS, GCM, CLOUD).

Inicializace senzoru: Při inicializaci je senzor přepnut do AP režimu a vytvoří dočasnou síť Smart4house, ke které se připojí zařízení, z něhož je prováděna inicializace. V době inicializace musí být smartphone/tablet v dosahu senzoru. Po ukončení inicializace senzor automaticky přechází do normálního provozu.
Podrobnosti o inicializaci senzoru naleznete v Návodu k instalaci a obsluze.

Normální provoz: V tomto režimu používá senzor pro připojení do internetu Vaši domácí síť, pro kterou byl nastaven při inicializaci. Data ze senzoru jsou dále odesílána na CLOUD, kde jsou uložena a vyhodnocena. Notifikace jsou odesílány pomocí služby APNS - Apple Push Notification Service na váš smartphone/tablet.

Cloud: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Ochrana osobních údajů

ts ts ts ts

TMS-00

wld

Zdroj USB

wld

#1

K čemu slouží teplotní senzor ?

Teplotní senzor měří teplotu ve svém okolí v rozsahu 0 ÷ +50°C. Externí sonda má rozsah měření -30 ÷ +50°C. Údaje o teplotě jsou odesílány prostřednictvím WiFi a vašeho AP na cloud a následně do vašeho Smartphonu/tabletu.

#2

Pro jaké typy mobilních telefonů jsou aplikace určeny a kde je získám?

Teplotní senzor lze používat se Smartphony s operačním systémem iOS a Android.

#3

V jakých verzích se teplotní senzor vyrábí?

Teplotní senzor se vyrábí v jedné verzi:
a) S4H-TM-0x senzor napájený z externího zdroje s kabelem USB micro 5VDC ( není obsahem balení )
nebo dvou  alkalických baterií LR6 velikost AA ( jsou obsaženy v balení ),

#4

Kam umístit teplotní senzor?

Teplotní senzor musí být umístěn v prostoru, kde chceme sledovat teplotu ( interní čidlo ), zároveň musí být v dosahu signálu AP/routeru ( Access Point ). Při výběru umístění by měl být zohledněn vliv tepelných zdrojů a proudění vzduch. Senzor by měl být umístěn na přístupném místě pro snadné provedení inicializace a výměny baterií. Senzor musí být umístěn v prostorách bez kondenzace vodních par s teplotou 0 - 50°C resp. 32 - 122°F, resp. 273 - 323°K.
Dle požadavku FCC musí být mezi senzorem a osobami dodržena vzdálenost 20 cm.

#5

Jaké baterie můžu použít?

Lze použít libovolné alkalické, nebo lithiové baterie LR6 velikosti AA o napětí 1,5V. Při vkládání a výměně je nutno dodržet polaritu baterií. Polarita je vyznačena na výrobním štítku v odnímatelném víčku.

#6

Jak dlouho mohu provozovat teplotní senzor bez výměny baterií?

Životnost baterií je dána četností odesílaní zpráv. Doporučujeme proto používat hlavně externí napájení.

#7

Musím stav baterií pravidelně kontrolovat?

Ne . O stavu baterií jste průběžně informováni ve vaší aplikaci v smatrphonu/tabletu Poklesne-li napětí baterií na cca 20% jejich kapacity, bude vás senzor informovat přes vaši aplikaci. Vybité baterie byste neměli v přístroji ponechávat.

#8

Jak zjistím, že signál od AP je dostatečně silný?

Na vašem SmartPhonu neboTabletu je ikona udávající sílu signálu. Pokud SmartPhone umístíte do místa, kde bude upevněn senzor, můžete ověřit sílu signálu od AP, ke kterému bude senzor konfigurován.

#9

Je nutno mít aktivovanou SIM kartu pro příjem informací z teplotního  senzoru?

Ne, pokud jste v dosahu WiFi signálu. Pokud chcete mít informace i mimo dosah, musíte mít SIM s aktivovaným mobilním datovým tarifem. K přenosu informací je využívána služba Apple Push Notification Service – APNS..

#10

Jak se provádí instalace a inicializace teplotního senzoru?

Postup instalace a inicializace je znázorněn v návodu k obsluze, který je v příbalu senzoru.
Detailní postup a video je uvedeno na těchto stránkách. Návod k instalaci pro smartphony a tablety s operačním systémem iOS.

#11

Je přenos dat z teplotního senzoru zabezpečen?

Přenos dat mezi senzorem a cloudem je šifrován.

#12

Jaké verze iOS jsou kompatibilní?

Teplotní senzor je kompatibilní s iOS ver 6.0 a vyššími.

#13

Jak senzor pracuje?

Teplotní senzor měří teplotu obou čidel v intervalu 5min. Pokud je v aplikaci nataveno vyhodnocování teplotních mezí ( Hi limit, Lo limit ), porovnávají se změřené hodnoty s těmito mezemi. V případě zvýšení, nebo snížení teploty pod / nad nastavenou mez se odešle zpráva na váš Smatphon/tablet okamžitě. Pokud nejsou meze vyhodnocovány, nebo nedošlo k překročení / podkročení mezí, jsou údaje o teplotě odesílány v nastaveném intervalu 15min až 4 hod.

#14

Jaký zdroj mám použít pro napájení z USB?

Senzor s napájením 2x LR6 / USB je vybaven držáky pro baterie a napájecím konektorem USB micro. Senzor může být napájen pouze z baterií, nebo pouze z USB konektoru, nebo může být osazen bateriemi a napájen z USB konektoru. V tomto případě je při přerušení napájení z USB konektoru senzor automaticky přepnut na napájení z baterií.
Jako napájecí zdroj můžete použít běžný adaptér pro napětí 230VAC s konektorem USB micro, pokud je jeho výstupní napětí 5VDC a proudová zatížitelnost větší než 300mA.

#15

Proč je použita technologie cloud pro senzory Smart4house a jaký má význam?

Informace odesílané z čidel jsou posílány do cloudu, kde jsou uchovávány a dále zpracovávány. Aplikace Smart4house komunikuje s cloudem. Díky tomu má uživatel data k dispozici z jakéhokoliv místa v dosahu internetu a může ze svého Smartphonu nebo tabletu měnit nastavení parametrů čidla ( teplotní meze pro zasílání notifikací, frekvence vysílání zpráv ). Vlastní cloud běží na zabezpečených a zálohovaných serverech, což podstatně zvyšuje spolehlivost použitého řešení při jeho vysoké flexibilitě.

#16

Mohu stav teplotního senzoru zobrazovat na více Smartphonech/tabletech

Je to možné. Ve Smartphonu/ tabletu musíte mít nainstalovánu aplikaci Smart4house pro operační systém iOS. Návod pro aktivaci je uveden v příbalovém návodu a detailně popsán v návodu pro iOS

#17

Reaguje teplotní senzor na změnu nastavení okamžitě po odeslání změny nastavení ze Smartphonu?

Ne. Informace o nastavení teplotního senzoru ( teplotní meze, interval odesílání zpráv ) se ze Smartphonu/tabletu do teplotního senzoru TM-00 přenášejí v okamžiku, kdy senzor odesílá zprávu.
Pokud provedete změnu nastavení, projeví se změna až za dobu danou intervalem odesílání pravidelných zpráv, tedy maximálně za 4 hodiny. Okamžitou změnu nastavení teploměru provedete krátkým stiskem tlačítka na TM-OO

Název dokumentu Datum Verze dokumentu
Produktový manuál TM-00 09.12.2014
Android Manuál TM-00 15.11.2016 3
iOS Manuál TM-00 15.11.2016 5
Prohlášení o shodě 03.12.2013
wld


Napájecí zdroj s konektorem micro USB


wld


Teplotní sonda TMS-00

s4h-logo-1
novinka-1
20.05.2016
Byl zahájen předprodej nového výrobku S4H-TMC-00. Teploměr s rozšířeným rozsahem, novou aplikací a odděleným cloudem určený především pro aplikace s potřebou záznamu a vyhodnocení zaznamenaných dat.
novinka-1
01.05.2016
Rodina našich výrobků dostává úplně nový rozměr. Byl spuštěn portál s aplikací IF-THEN, který vám umožní vytvořit si jednoduché podmínky a na jejich základě vytvářet interakci mezi čidly a wifi-relé,
novinka-1
21.07.2015
Ve spolupráci s mySCADA Technologies jsme vytvořili možnost komunikačního napojení z rodiny S4H ve vizualizačním systému mySCADA.Více »
novinka-1
15.12.2014
Přinášíme Vám novou technologii LED žárovek.