BS-00

Binární-senzor

Binární senzor umožňuje jednoduchým způsobem přenášet signály ze standardních čidel s kontaktním výstupem do vašeho smartphonu, nebo tabletu.

Použití

  • jednoduchý zabezpečovací systém za použití magnetických dveřních a okenních kontaktů, nebo PIR čidel s kontaktním výstupem
  • hlídání teplot v objektu s použitím bimetalových termostatů
  • hlídání tlaku v systému s použitím manostatu
  • jednoduché vstupní systémy
  • hlášení přítomnosti pomocí tlačítka
  • hlášení výpadků napájecího napětí s použitím relé, kontrola UPS


BS-00: Napájení 2ks alkalických baterií LR6-size AA / USB micro 5VDC
apple-store-icon
android-store-icon
Výrobce:SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 00 Kolín, ČR
Rozměry:90x103x21mm
Hmotnost senzoru:130g vč, baterií
Počet vstupů:4
Napájení:2ks alkalických baterií LR6- size AA / USB micro 5VDC
Životnost baterií:okolo 4 ÷ 6 měsíců
Komunikace:WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Přijímač/vysílač:WF-121
Dosah senzoru:cca 80m - bez překážek
Pracovní teplota:0°C až 40°C
Použití:určeno pouze pro vnitřní použití
Certifikace:CE
IC – Senzor obsahuje WiFi modul IC ID: 5123A-BGTWF121
FCC – Senzor obsahuje WiFi modul FCC ID: QOQWF121
Dle FCC by měla být vzdálenost osob od senzoru větší než 20cm.

Senzory rodiny S4H používají pro přenos informací do vašeho smartphonu/tabletu síť internet, a další služby (APNS, GCM, CLOUD).

Inicializace senzoru: Při inicializaci je senzor přepnut do AP režimu a vytvoří dočasnou síť Smart4house, ke které se připojí zařízení, z něhož je prováděna inicializace. V době inicializace musí být smartphone/tablet v dosahu senzoru. Po ukončení inicializace senzor automaticky přechází do normálního provozu.
Podrobnosti o inicializaci senzoru naleznete v Návodu k instalaci a obsluze.

Normální provoz: V tomto režimu používá senzor pro připojení do internetu Vaši domácí síť, pro kterou byl nastaven při inicializaci. Data ze senzoru jsou dále odesílána na CLOUD, kde jsou uložena a vyhodnocena. Notifikace jsou odesílány pomocí služby APNS - Apple Push Notification Service , resp. GCM - Google Cloud Messaging na váš smartphone/tablet.

Cloud: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Ochrana osobních údajů

bs bs bs bs bs bs bs bs

Zdroj USB

bs

Videomanual

#1

K čemu slouží binární senzor ?

Binární senzor snímá stav čtyř vstupů. V případě změny stavu ( Zapnuto/Vypnuto ) na některém ze vstupů je tato informace odesílána prostřednictvím WiFi a vašeho AP na cloud a následně do vašeho smatrphonu/tabletu. Pro ovládání vstupů jsou určeny bezpotenciálové kontakty.
K binárnímu senzoru je možno připojit jakékoliv čidlo opatřené kontaktním výstupem ( tlačítko, dveřní magnetické čidlo, termostat, snímač hladiny, atd. ). Senzor není určen pro bezpečnostní aplikace

#2

Pro jaké typy mobilních telefonů jsou aplikace určeny a kde je získám?

Aplikace je možno stáhnout na www.smart4house.net a to jak pro přístroje s operačním systémem iOS tak i pro operační systém ANDROID.

#3

V jakých verzích se senzor zaplavení vyrábí?

Senzor se vyrábí v jedné verzi:
a) S4H-BS-0x senzor napájený ze dvou  alkalických baterií LR6 velikost AA ( jsou obsaženy v balení ), nebo z externího zdroje s kabelem USB micro 5VDC ( není obsahem balení )

#4

Kolik signálů je možno k senzoru připojit?

K jednomu senzoru je možno připojit 1 až 4 signály. Vstupy je možno z aplikace libovolně aktivovat i deaktivovat.

#5

Kam umístit senzor?

Senzor musí být umístěn v dosahu signálu AP/routeru ( Access Point ). Senzor by měl být umístěn na přístupném místě pro snadné provedení inicializace a výměny baterií. Senzor musí být umístěn v prostorách bez kondenzace vodních par s teplotou 0 -40°C resp. 32 - 104°F, resp. 273 - 313°K.
Dle požadavku FCC musí být mezi senzorem a osobami dodržena vzdálenost 20 cm.

#6

Jaké baterie můžu použít?

Lze použít libovolné alkalické, nebo lithiové baterie LR6 velikosti AA o napětí 1,5V. Při vkládání a výměně je nutno dodržet polaritu baterií. Polarita je vyznačena na výrobním štítku v odnímatelném víčku.

#7

Jak dlouho mohu provozovat senzor bez výměny baterií?

Životnost baterií je přibližně 4 až 6 měsíců. Životnost závisí na četnosti vysílání (počet změn stavů a počtu aktivních vstupů ).

#8

Musím stav baterií pravidelně kontrolovat?

Ne . O stavu baterií jste průběžně informováni ve vaší aplikaci v smatrphonu/tabletu Poklesne-li napětí baterií na cca 20% jejich kapacity, bude vás senzor informovat přes vaši aplikaci. Vybité baterie byste neměli v přístroji ponechávat.

#9

Jak zjistím, že signál od AP je dostatečně silný?

Na vašem SmartPhonu neboTabletu je ikona udávající sílu signálu. Pokud SmartPhone umístíte do místa, kde bude upevněn senzor, můžete ověřit sílu signálu od AP, ke kterému bude senzor konfigurován.

#10

Je nutno mít aktivovanou SIM kartu pro příjem informací ze senzoru?

Ne, pokud jste v dosahu WiFi signálu. Pokud chcete mít informace i mimo dosah, musíte mít SIM s aktivovaným mobilním datovým tarifem. K přenosu informací je využívána služba Apple Push Notification Service – APNS resp. Google Cloud messaging.

#11

Je tato služba zpoplatněna?

Ne, tyto služby jsou zdarma.

#12

Jak se provádí inicializace senzoru?

Postup instalace a inicializace je znázorněn v návodu k obsluze, který je v příbalu senzoru.
Detailní postup a video je uvedeno na těchto stránkách. Návody k instalaci pro smartphony a tablety s operačním systémem iOS a návody pro Smatrphony s operačním systémem ANDROID

#13

Jak dlouhá je záruka?

Dobu záruky určuje prodejce.

#14

Je přenos dat ze senzoru zabezpečen?

Přenos dat mezi senzorem a cloudem je šifrován.

#15

V jakém prostředí může senzor pracovat?

Senzor je určeno pro vnitřní prostředí s rozsahem teplot 0-40°C resp. 32 - 104°F, bez kondenzace vodních par.

#16

Jaké verze ANDROIDU je možno používat pro tuto aplikaci?

Senzor je kompatibilní s ANDROID ver 2.3 a vyššími.

#17

Jaké verze iOS jsou kompatibilní?

Senzor je kompatibilní s iOS ver 6.0 a vyššími.

#18

Jak senzor pracuje?

Binární senzor periodicky zjišťuje stav na vstupech 1 až 4. Pokud dojde ke změně stavu kteréhokoliv připojeného kontaktu (sepnutí nebo rozepnutí), senzor odešle zprávu na cloud a následně je z cloudu odeslána notifikace do vašeho smatrphonu/tabletu. Pokud nedošlo ke změně, je zpráva o stavu vstupů odesílána cca po 4 hodinách (kontrola funkce a spojení).

POZOR! Nelze připojit spínače obsahující obvod pro kontrolu přerušení smyčky (např. dveřní kontakty pro některé domácí zabezpečovací systém

#19

Jaký zdroj mám použít pro napájení z USB?

Senzor s napájením 2x LR6 / USB je vybaven držáky pro baterie a napájecím konektorem USB micro. Senzor může být napájen pouze z baterií, nebo pouze z USB konektoru, nebo může být osazen bateriemi a napájen z USB konektoru. V tomto případě je při přerušení napájení z USB konektoru senzor automaticky přepnut na napájení z baterií.
Jako napájecí zdroj můžete použít běžný adaptér pro napětí 230VAC s konektorem USB micro, pokud je jeho proudová zatížitelnost větší než 300mA, nebo můžete použít univ

#20

Proč je použita technologie cloud pro senzory Smart4house a jaký má význam?

Informace odesílané z čidel jsou posílány do cloudu, kde jsou uchovávány a dále zpracovávány. Aplikace Smart4house komunikuje s cloudem. Díky tomu má uživatel data k dispozici z jakéhokoliv místa v dosahu internetu. Vlastní cloud běží na zabezpečených a zálohovaných serverech, což podstatně zvyšuje spolehlivost použitého řešení při jeho vysoké flexibilitě.

#21

Mohu stav senzoru zobrazovat na více Smartphonech/tabletech

Je to možné. Ve smartphonu musíte mít nainstalovánu aplikaci Smart4house pro příslušný operační systém. Návod pro aktivaci je uveden v příbalovém návodu a detailně popsán v návodu pro iOS resp. v návodu pro ANDROID.

#22

Jak postupovat když je v domácí síti zapojeno více AP/routerů

Pokud máte ve své síti zapojeno více wifi routerů, měly by tyto být nastaveny jako síťový most (bridge) tak aby nedocházelo k vícenásobnému NATu.
NAT - Network Address Translation - překlad síťových adres. Jde o techniku, která umožňuje připojení více počítaču do internetu přes jednu IP adresu. Na routeru pak dochází ke změně IP adresy v paketu a změnu portu TCP a UDP spojení.

#23

Jak často může senzor odesílat informace o změně signálu

V okamžiku, kdy senzor vyhodnotí změnu na některém ze vstupů, započne s odesíláním informace. Po dobu vysílání je přerušen cyklus snímání vstupů. Tento cyklus je obnoven po ukončení vysílání. Jako výchozí stav se bere stav signálů v době odeslání zprávy.
Některé AP/ routery omezují ( nedovolují ) opakované vysílání zpráv v krátkém časovém sledu. Nastavení AP je třeba ověřit a případně změnit.
Frekvence vysílání zásadním způsobem ovlivňuje životnost baterií. V případě, že se předpokládá vyšší četnost změn signálů doporučujeme použít napájení ze sítě.

#24

Nechodí mi notifikace pokud jsem připojen přes WIFI

Ve většině případů nemá nastavení WIFI na tuto funkčnost vliv, avšak při určitém nastavení se může projevit tato vlastnost tehdy pokud na routeru filtrujete i odchozí spojení. Zkontrolujte zda váš router neblokuje porty TCP 443 pro iOS a TCP porty 5228,5229,5230 pro Android v odchozím směru (OUTPUT).

Název dokumentu Datum Verze dokumentu
Produktový manuál BS-00 03.02.2014
Android manuál BS-00 15.11.2016 2
iOS manuál BS-00 15.11.2016 4
Prohlášení o shodě 03.12.2013
wld


Napájecí zdroj s konektorem micro USB

s4h-logo-1
novinka-1
20.05.2016
Byl zahájen předprodej nového výrobku S4H-TMC-00. Teploměr s rozšířeným rozsahem, novou aplikací a odděleným cloudem určený především pro aplikace s potřebou záznamu a vyhodnocení zaznamenaných dat.
novinka-1
01.05.2016
Rodina našich výrobků dostává úplně nový rozměr. Byl spuštěn portál s aplikací IF-THEN, který vám umožní vytvořit si jednoduché podmínky a na jejich základě vytvářet interakci mezi čidly a wifi-relé,
novinka-1
21.07.2015
Ve spolupráci s mySCADA Technologies jsme vytvořili možnost komunikačního napojení z rodiny S4H ve vizualizačním systému mySCADA.Více »
novinka-1
15.12.2014
Přinášíme Vám novou technologii LED žárovek.