S4h s mySCADA

Napojení senzorů Smart4House a průmyslového vizualizačního systému mySCADA

Ve spolupráci s mySCADA Technologies jsme vytvořili možnost komunikačního napojení pro zobrazení stavů našich senzorů z rodiny S4H ve vizualizačním systému mySCADA.

Na straně datového uložiště - Cloudu byla vytvořena aplikace zajišťující předávání dat pro zařízení třetích stran, v našem případě průmyslového vizualizačního systému mySCADA. Vizualizace mySCADA vyčítá požadované informace jednotlivých senzorů, jako je např. aktuální hodnota, stav zařízení, nastavené limity, apod. Tyto obdržené hodnoty je možno v rámci softwaru mySCADA zobrazovat, vytvářet vlastní alarmy, nebo zapisovat do PLC dle individuálních řešení.

s4h-logo-1
novinka-1
20.05.2016
Byl zahájen předprodej nového výrobku S4H-TMC-00. Teploměr s rozšířeným rozsahem, novou aplikací a odděleným cloudem určený především pro aplikace s potřebou záznamu a vyhodnocení zaznamenaných dat.
novinka-1
01.05.2016
Rodina našich výrobků dostává úplně nový rozměr. Byl spuštěn portál s aplikací IF-THEN, který vám umožní vytvořit si jednoduché podmínky a na jejich základě vytvářet interakci mezi čidly a wifi-relé,
novinka-1
21.07.2015
Ve spolupráci s mySCADA Technologies jsme vytvořili možnost komunikačního napojení z rodiny S4H ve vizualizačním systému mySCADA.Více »
novinka-1
15.12.2014
Přinášíme Vám novou technologii LED žárovek.