Helpdesk

WiFi

Ve většině případů nemá nastavení WIFI na tuto funkčnost vliv, avšak při určitém nastavení se může projevit tato vlastnost tehdy pokud na routeru filtrujete i odchozí spojení. Zkontrolujte zda váš router neblokuje porty TCP 443 pro iOS a TCP porty 5228,5229,5230 pro Android v odchozím směru (OUTPUT).
s4h-logo-1
novinka-1
20.05.2016
Byl zahájen předprodej nového výrobku S4H-TMC-00. Teploměr s rozšířeným rozsahem, novou aplikací a odděleným cloudem určený především pro aplikace s potřebou záznamu a vyhodnocení zaznamenaných dat.
novinka-1
01.05.2016
Rodina našich výrobků dostává úplně nový rozměr. Byl spuštěn portál s aplikací IF-THEN, který vám umožní vytvořit si jednoduché podmínky a na jejich základě vytvářet interakci mezi čidly a wifi-relé,
novinka-1
21.07.2015
Ve spolupráci s mySCADA Technologies jsme vytvořili možnost komunikačního napojení z rodiny S4H ve vizualizačním systému mySCADA.Více »
novinka-1
15.12.2014
Přinášíme Vám novou technologii LED žárovek.